Ons assortiment
LED Guide

Verwerkingsovereenkomst

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Rob Haarhuis
Veenweg 23a
9561 TL Nederland

+31 597 234 500
[email protected]

Hartelijk dank voor je interesse in onze online shop. De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij je in detail over de omgang met jouw gegevens.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

Je kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, je IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit je de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

1.1 HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

1.2 CONTENT DELIVERY NETWORK

Met het oog op een kortere laadtijd gebruiken wij voor sommige aanbiedingen een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van je bestelling of wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of je contactaanvraag te verwerken. Het is voor jou niet mogelijk om je bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kun je terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6 lid1 sub b AVG gebruiken wij de gegevens die je ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en je verzoeken te verwerken. Als je besluit een klantenrekening te openen en ons toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid1 sub a AVG, zullen wij je gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen.

Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van je klantaccount beperken wij de verdere verwerking van je gegevens en verwijderen wij de gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij je hier op de hoogte stellen. Het verwijderen van je klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.

 BEHEERSYSTEEM VOOR GOEDEREN

Voor de order- en contractafhandeling maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij je gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP DE KENNISGEVING VAN DE VERZENDING

Indien je ons tijdens of na je bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, geven wij je e-mail door aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG e-mailadres en Telefoonnummer zodat deze vóór de levering contact met je kan opnemen met het oog op de kennisgeving van de levering of de coördinatie. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die je voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

DHL
Data Protection Officer voor Deutsche Post AG
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
53250 Bonn

DPD (Nederland) B.V.
Aan: afdeling Legal
Postbus 302
5684 PK Best

4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als je vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kun je gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.

4.3 IDENTITEITS- EN KREDIETCONTROLES BIJ DE KEUZE VAN KLARNA-BETALINGSDIENSTEN

Op rekening betalen bij Klarna

Als je ervoor kiest om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij jouw toestemming onder art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen overdragen. In Nederland kunnen de in de bijlagen van de privacyverklaring van Klarna [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/credit_rating_agencies] genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna zal de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in deze privacyverklaring wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij je mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. Je kunt je toestemming voor dit gebruik van je persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook aan Klarna.

4.4 BETROKKENHEID VAN DE AANBIEDERS VAN INCASSODIENSTEN

Wij geven je gegevens door aan een opdracht gevende incassodienstverlener (Rozenstad Gerechtsdeurwaarders, Zeeheldenstraat 2, 9675 AJ Winschoten, Nederland) als onze vordering tot betaling ondanks eerdere aanmaningen niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG en de vrijwaring van onze overheersende legitieme belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG.

5. RECLAME PER E-MAIL

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING

Je kunt je ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.

Indien jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door jouw afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om je op basis van je toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 sub a AVG.

Je kunt je ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze privacyverklaring is beschreven of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving verwijderen wij je e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden om je gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij je in deze privacyverklaring op de hoogte stellen.

Na afmelding zullen wij je e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden je gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

5.2 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op je eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van je browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat je browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).

Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over je gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid sub f AVG.

Derdenpartij-Cookies: Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig van reclamepartners. De cookies van de partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID pseudoniem.

Functionele-Cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, om gepersonaliseerde en relevante informatie weer te geven. (bijvoorbeeld “rentegebaseerde advertenties“).

Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee je kunt inloggen in de klantenzone of iets aan het winkelwagentje kunt toevoegen.

Targeting – Cookies: Deze cookies registreren het bezoek aan de website, de pagina’s die de gebruiker heeft bezocht en de links die hij/zij heeft verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties op de website af te stemmen op de interesses van de bezoeker.

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruiksgedrag van bezoekers.

De cookie-instellingen voor je browser vindt je onder de volgende link:
Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

7. SOCIAL MEDIA

7.1 SOCIAL PLUGINS VAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, WHATSAPP

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als je op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van je browser. Daar kun je bijvoorbeeld op de Like of Share knop klikken.

7.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN

Voor zover je jouw toestemming hebt gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform art. 6 lid 1 sub a AVG, worden je gegevens bij je bezoek aan onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale-media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met je interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en jouw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van je privacy, verwijzen wij je naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht je toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/]is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”) De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over je gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vind je hier [http://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”) De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over je gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server bij Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=nl] is een aanbod van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google automatisch verzamelde informatie over je gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De informatie die LinkedIn automatisch verzamelt over je gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt doorgaans naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W, gestuurd. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

8. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN JOUW RECHTEN

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

* overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang

* overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van je betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen

* overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om

* de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;

* een wettelijke verplichting na te komen

* redenen van algemeen belang

* rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

* overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken indien

* de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist

* de verwerking onrechtmatig is en je zich tegen het wissen ervan verzet

* wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

* je overeenkomstig artikel 21 AGV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking

* overeenkomstig artikel 20 AGV het recht je persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

* overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen je gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kun je rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Recht van bezwaar Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kun je tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kun je dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kun je een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit jouw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van je recht op bezwaar zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden je persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

Datenschutzerklärung [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] erstellt mit dem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].