Ons assortiment
LED Guide

Disclaimer LED Guide

LED Guide aangeboden door Ledhandel24.nl en CRAWER is te gebruiken voor het inwinnen van het best mogelijke advies voor het samenstellen van LED-verlichting voor jouw voertuig.

Beperkte aansprakelijkheid

We proberen onze data zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De aangeboden materialen en producten in de online configurator worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ledhandel24.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Ledhandel24.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ledhandel24.nl. Voor op Ledhandel24.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ledhandel24.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze gegevens omtrent LED Guide liggen bij Ledhandel24.nl en CRAWER.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ledhandel24.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.